Czym są dygestoria laboratoryjne?

dygestorium laboratoryjne

W laboratoriach stosuje się specjalne instalacje wentylacyjne, jak i odprowadzanie oparów – lekkich oraz ciężkich, których częścią jest dygestorium laboratoryjne – miejscowe albo ogólne. Tego typu wyposażanie ma za zadanie między innymi usunąć powstałe w czasie prowadzenia badań opary chemicznych substancji. Dygestoria są częścią technologicznej wentylacji wywiewnej, która stanowi niezbędne uzupełnienie funkcjonowania ogólnej wentylacji i składa się na wymianę (bilans wentylacyjny) powietrza w laboratorium. W poniższym tekście wyjaśnimy, czym tak naprawdę są chemiczne dygestoria i jakie funkcje mogą spełniać. 

Dygestorium chemiczne – co to jest? 

Dygestorium to komora wentylacyjna, która ma charakter miejscowego odciągu, za sprawą której możliwe staje się bezpieczne prowadzenie wielu różnych laboratoryjnych prac. Dygestorium laboratoryjne ma odprowadzać niebezpieczne dla specjalistycznej aparatury oraz zdrowia laborantów opary chemicznych substancji, pyły oraz parę wodną. Dygestorium chemiczne odznacza się dosyć specyficzną budową. Jest to pewien rodzaj przeszklonej szafy, która została wyposażona w unoszoną na regulowaną wysokość szybę przednią. Za jej sprawą pracownik laboratorium może prowadzić manualne czynności, zaś jego tors i twarz są odpowiednio chronione przed oddziaływaniem związków niebezpiecznych, w tym także pod postacią rozprysków oraz odprysków. Poza funkcją pochłaniania powstałych podczas pracy badawczej i analitycznej chemicznych substancji, jak i innego typu szkodliwych ubocznych produktów dygestorium spełnia ponadto dwie istotne funkcje – ochrania przed wybuchem i pożarem, który wywoływać mogą gazy łatwopalne i poprawia także komfort pracy w danym laboratorium, prowadząc do redukcji drażniących zapachów i poprawiając komfort pracy ludzi przebywających w pomieszczeniach. 

Dygestoria laboratoryjne – typy 

dygestorium laboratoryjne

Dygestoria laboratoryjne mogą się od siebie różnić wielkością, jak i mechanizmem pochłania substancji szkodliwych. Wyróżnić można bezkanałowe, jak i kanałowe recyrkulacyjne dygestoria. Dygestoria kanałowe montuje się na stałe. Wymagają one zatem podłączenia do wentylacyjnego przewodu, za sprawą czego szkodliwe dla zdrowia opary są usuwane poza pomieszczenie laboratoryjne. Bezkanałowe dygestoria są urządzeniami mobilnymi, które nie wymagają podłączania do wentylacyjnych przewodów. Mają one za zadanie oczyścić powietrze z użyciem specjalnych filtrów, dzięki temu po procesie oczyszczania powietrze powraca do laboratorium. Ważna jest także metoda odprowadzenia gazów i oparów, które realizowane jest zwykle przy pomocy szczelin i innego typu wentylacyjnych otworów, znajdujących się w dolnej albo górnej części komory, co umożliwia skuteczne odprowadzenie nie tylko lekkich, ale również i ciężkich oparów. Ciężkie opary są emitowane, na przykład przez wybrane kwasy, w czasie kiedy wiele innych substancji wydziela lekkie opary, które unoszą się do góry. Dlatego tak istotne jest określanie przez użytkowników, z jakimi substancjami zamierzają pracować i jakiego rodzaju prace przeprowadzać w komorze ich dygestorium laboratoryjnego. Przeprowadzenie wywiadów z użytkownikami jest istotne także z innych względów – umożliwia to dobranie i dostosowanie do potrzeb dodatkowego wyposażenia komory w punkty poboru wody i gazów, w gniazda elektryczne, zlewik (odpływ, a także stelaże oraz mocowania, stosowane czasami do konstrukcji, jak i przetrzymywania destylacyjnych zestawów, kolumn, chłodnic oraz innego typu części aparatury, przykładowo do chemicznych syntez.