Zanieczyszczenie powietrza w dużych miastach

ochrona przed smogiem

Od wielu lat problem zanieczyszczenia powietrza zarówno w dużych miastach jak i na wsiach pozostaje nierozwiązany, pomimo tego, że coraz więcej gmin wprowadza ograniczenia zarówno w emisji spalin jak i w jakości stosowanego opału w gospodarstwach domowych. Niestety źródła i rodzaje zanieczyszczeń są na tyle różnorodne, że ciężko jest znaleźć jedno, uniwersalne systemowe rozwiązanie, które zniwelowało by problem do zera.

Skąd biorą się zanieczyszczenia w powietrzu?

Działalność człowieka powoduje, że przez cały rok do atmosfery wydostają się szkodliwe substancje. Jednak to właśnie w miesiącach zimowych problem staje się największy. Dlaczego tak się dzieje? Otóż wśród źródeł i rodzajów zanieczyszczeń największą grupę stanowią spaliny samochodowe. Dodatkowo, w okresie zimowym dochodzi do tego jeszcze dym powstały w wyniku ogrzewania gospodarstw domowych. Im gorsza jest jakość stosowanego opału, tym do powietrza dostaje się więcej zanieczyszczeń.

Jak ochronić się przed zagrożeniami wiszącymi w powietrzu?

Statystyki są piorunujące – każdego roku w wyniku powikłań związanych z wdychaniem zanieczyszczonego powietrza umierają dziesiątki tysięcy osób. Szczególnie narażeni są sportowcy, którzy także w miesiącach zimowych odbywają treningi na zewnątrz. Jaka jest skuteczna ochrona przed smogiem? Można próbować chronić się na kilka sposobów – jednym z nich mogą być treningi w lesie, jednak nie każdy może pozwolić sobie na taki komfort. Innym, równie skutecznym sposobem na ochronę przed smogiem jest używanie specjalistycznych maseczek ochronnych.